آیا سه بار آبکش کردن برنج ، فی را کاهش می دهد؟

تا به حال آزمایش خاصی در این زمینه انجام نگرفته است اما دانستن نکات ذیل  لازم است:

آبکش کردن برنج خارجی تاثیر خاصی بر میزان پروتیین و فنیل آلانین ندارد اما آبکش کردن برنج داخلی و مرغوب میزان پروتیین و بالتبع میزان فی را  کمی کاهش می دهد.اما این کاهش فنیل آلانین به قیمت از دست دادن ویتامین های گروه بجهت سلامت کارکرد  سیستم عصبی ((بویژه ویتامین ب 1  )) می باشد. بنابراین از 3 بار آبکش کردن  باید برنج پرهیز شود.

/ 0 نظر / 50 بازدید