داروهای فارمنتین بی دی و کلستری ماین برای این بیماران مضر می باشد.

تلفن انجمن: ۸۸۷۰۳۸۳۸

/ 1 نظر / 12 بازدید

ممنونم ايا اين تست برای تمام بيماران(فنيل...)لازم است در شهرستانهابرای انجام اين تست به کجا مراجعه شود(سن بيمار من۲ونيمسال است وتحت نظر می باشد)راهنمای فرماييد متشکرم