سه شنبه ۲۷ آذر.ساعت ۶.۳۰ ...برنامه سرخ و سفید  پخش شده.

این برنامه به شرح ۲۰ بیماری کودکان می پردازه که یکی از اون ۲۰ تا بیماری فنیل کتونوری است.

کاش از این سری برنامه های اموزشی برای عموم بیشتر تهیه گردد.

یک لینک خبری:کلیک کنید

لینک جدید خبری:کلیک کنید

(((((((((((((،،،،،،،،،،))))))))))

می دونین آمار بیماران پی کی یو در ایران به مرز ۸۰۰

نفر داره می رسه؟؟

لینک:سوالاتی در مورد Kuvan

/ 0 نظر / 16 بازدید