سارا عليجانی از امروز در تهيه مطالب اين وبلاگ مارا همراهی خواهد کرد. ايشان از بچه های موفق پی ک يو و دانشجوی رشته خبرنگاری است... ارزوی موفقيت بيشتر را برايشان ارزومنديم.

/ 0 نظر / 11 بازدید